Ładowanie

loading icon

Zmiany w kasach fiskalnych – 2018

Od 1 stycznia 2018 roku weszły nowe przepisy dotyczące kas fiskalnych. Ich celem jest – zgodnie z intencją inicjatorów nowych regulacji prawnych – zmniejszenie szarej strefy oraz zwiększenie wpływów do Skarbu Państwa.

W świetle nowych przepisów utrzymano obowiązujące w 2017 roku zwolnienia podmiotowe i limit w wysokości 20 000 zł. Oznacza to, że z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do 31 grudnia 2018 roku, zwolnieni są przedsiębiorcy, u których obrót zrealizowany na rzecz rolników ryczałtowanych i osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, nie przekroczył 20 000 zł. Nie wiadomo jeszcze, jak sytuacja będzie wyglądała w przyszłym roku, natomiast już teraz – za sprawą nowych przepisów – doszło do ważnych zmian w kasach fiskalnych dla przedsiębiorców:

  • Stopniowe wprowadzanie tzw. kas online, które będą miały możliwość raportowania zarejestrowanych transakcji do centralnego systemu informatycznego Ministerstwa Finansów.
  • Łączenie kas online z Centralnym Repozytorium Kas przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego.
  • Wystawienie faktur do paragonu, tylko jeśli na zarejestrowanym paragonie ujęty zostanie NIP. Jednak możliwe jest zrezygnowanie z podawania numeru identyfikacji podatkowej na paragonach, jeżeli sprzedawca posiada rejestrującą kasę fiskalną (czyli podpiętą pod Centralne Repozytorium Kas) oraz zakup będzie od razu udokumentowany fakturą.
  • Nowe przepisy pozbawiają prawa do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej w 2018 roku nowe grupy przedsiębiorców, w tym:
    • Świadczące usługi rozrywkowe (np. wesołe miasteczka, parki rozrywki, sale taneczne, itp.).
    • Świadczące usługi kulturalne i rozrywkowe (wyłącznie dotyczy wstępu na przedstawienia cyrkowe).
    • Początkowo nowe przepisy miały objąć także kantory, zajmujące się wymianą walut, jednak liczne postulaty podmiotów wykonujących działalność w tym zakresie sprawiły, że utrzymano do końca 2018 roku zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasach rejestrujących dla kantorów.

Proces przekształceń przebiegać ma stopniowo, a głównym założeniem projektu nowych przepisów dla kas fiskalnych jest wprowadzenie w całym kraju kas online do 2020 roku.