Ładowanie

loading icon

Co można odliczyć od podatku

Każdy podatnik – czy to prowadzący działalność gospodarczą, czy też osiągający dochód z umów o pracę lub cywilnoprawnych – jest zobowiązany do składania co roku deklaracji z tytułu podatku dochodowego. Jednak zgodnie z polskim ustawodawstwem istnieje możliwość skorzystania z odliczeń o czym warto pamiętać przy wypełnianiu zgłoszeń. Do ulg, z których polscy podatnicy korzystają najczęściej, należy zaliczyć:

  • ulgę prorodzinną – czyli ulgę na dziecko. Przysługuje rodzicom , rodzicom zastępczym i opiekunom prawnym mieszkającym z dzieckiem, którzy rozliczają się na podstawie formularza PIT-36. Odliczenie przysługuje na każde dziecko do 18 roku życia oraz dziecko niepełnosprawne, otrzymujące rentę socjalną albo dodatek pielęgnacyjny. W 2018 roku ulga wynosiła 92,67 zł miesięcznie za każde dziecko, jeżeli przychód rodziców lub opiekunów pozostających w związku małżeńskim nie przekroczył 112 tys. zł.
  • składki zdrowotne – obliczony do zapłaty podatek można obniżyć o zapłacone w danym roku składki na ubezpieczenia zdrowotne (zwrotowi nie podlegają składki na ubezpieczenia społeczne). Należy mieć na uwadze, że składki zdrowotne są obliczane w wysokości 9% podstawy wymiaru składki, zaś 7,75% wymiaru podlega odliczeniu.
  • ulgę rehabilitacyjną – możliwe jest odliczenie wydatków poniesionych z tytułu rehabilitacji, jak też związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesione przez osobę niepełnosprawną lub podatnika, utrzymującego taką osobę.
  • odliczenia darowizn – nie ma możliwości rozliczenia darowizn bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów, ale część darowizn może być odliczona w zeznaniu rocznym, a konkretnie darowizny przekazane na cele kultu religijnego, krwiodawstwa, organizacje społeczne. Możliwe jest odliczenie całej darowizny, jednak wyłącznie do kwoty nieprzekraczającej 6% dochodu w roku podatkowym. Można dokonać tego z formularzami PIT-28, PIT-36 i PIT-37.
  • ulgę na IKZE – podatnik ma możliwość odliczenia wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, dokonanych w roku podatkowym, do wysokości określonej w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.