Ładowanie

loading icon

Rejestracja VAT

czas oczekiwania na wpis do rejestru VAT czynny – ryzyko po stronie naszych kontrahentów (wpis dobrowolny i wpis po przekroczeniu limitu art 113 ustawy o VAT )

Obowiązek rejestracji VAT obejmuje podmioty gospodarcze, u których wartość sprzedaży w minionym roku przekroczyła kwotę 200 tys. zł. Należy przy tym pamiętać, że do wartości tej nie wlicza się kwoty podatku, a także dostaw i usług wykazanych w art. 113 ust. 2 Ustawy o podatku od towarów i usług. Rejestracja VAT dotyczy także podmiotów, które dostarczają towary opodatkowane tzw. akcyzą (m.in. energię elektryczną ą, wyroby tytoniowe, samochody osobowe, itp.), towary wymienione w załączniku 12 do wspominanej ustawy, tereny budowlane oraz budynki, budowle i ich części (zgodnie z art.43 ust.1 lit. a i b wspominanej ustawy), nowe środki transportu. Ponadto „vatowcami” są podmioty świadczące usługi prawne, jubilerskie oraz doradcze (z wyłączeniem doradztwa rolniczego).

Z przywileju zwolnienia z podatku VAT mogą korzystać tzw. drobni przedsiębiorcy, czyli podmioty gospodarcze, u których w poprzednim roku wartość sprzedaży z towarów i usług nie przekroczyła 200 tys. zł., a także podatnicy dopiero rozpoczynający wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT w czasie roku podatkowego. Istnieje także możliwość dobrowolnej rezygnacji ze zwolnienia podatkowego. Warto bowiem mieć na uwadze, iż nie zawsze takie zwolnienie jest korzystne dla prowadzonej działalności.

Kiedy zwolnienie z podatku VAT może być niekorzystne dla biznesu?

  • gdy przedsiębiorca dokonuje dużych zakupów inwestycyjnych,
  • kiedy nabywcami towarów i usług oferowanych przez firmę są podatnicy VAT niekorzystający ze zwolnienia,
  • gdy przedsiębiorca sprzedaje towary i usługi opodatkowane niższą stawką niż podstawowa ( w związku z tym przy rezygnacji ze zwolnienia może wystąpić korzystna nadwyżka podatku naliczonego nad należnym).

Podatnik, który ma obowiązek rejestracji VAT lub utracił przywilej zwolnienia z tego obowiązku musi skierować się do właściwego Urzędu Skarbowego lub wysłać zgłoszenie VAT-R elektronicznie (konieczne jest posiadanie podpisu kwalifikowanego). Po pozytywnym przejściu weryfikacji działalności przed inspektora Urzędu Skarbowego (wizytującego siedzibę przedsiębiorstwa), podatnik wpisywany jest do rejestru VAT. Cały proces powinien trwać około 30 dni.