Ładowanie

loading icon

Split payment

Minister Rozwoju i Finansów opublikował dnia 12 maja 2017 roku projekt nowelizacji ustawy o VAT. Zgodnie z nowymi propozycjami przewidziane jest wprowadzenie mechanizmu tzw. podzielonej płatności, czyli split payment. Rozwiązanie to ma być dobrowolne i ma dotyczyć płatności dokonywanych elektronicznie. Głównym założeniem tego rozwiązania jest właśnie oddzielenie płatności. Podział ma składać się z ceny netto (wpłacanej przez nabywcę na bieżące konto dostawcy) oraz podatku VAT (czyli indywidualnego rachunku bankowego podatnika). Celem wprowadzenia modelu split payment będzie uszczelnienie systemu podatkowego oraz wyeliminowanie nadużyć już na etapie transakcji.

Jaki sens ma split payment?

Mechanizm podzielonej płatności opiera się jak już wspomniano na podziale zapłaty za nabyty towar bądź usługę. Kwota netto trafia na rachunek bankowy dostawcy, natomiast wartość podatku VAT trafi na specjalne konto dostawcy (towarów lub usług), przy czym nabywca ma dokonywać jednej płatności a podział ma następować automatycznie. Takie specjalne konto ma być utworzone w dowolnym banku lub będzie przygotowane w banku organu podatkowego (w Polsce w Narodowym Banku Polskim). Dzięki temu organy podatkowe mogą monitorować kwotę podatku VAT na etapie zawierania transakcji, ponieważ mają one wgląd do konta podatnika, na którym przeprowadzane są transakcje w czasie rzeczywistym.

A co z odliczeniami i zwrotami?

System split payment zakłada, że w konkretnym okresie rozliczeniowym (miesięcznym czy kwartalnym) po złożeniu deklaracji przez podatnika, obie strony przeprowadzają wzajemne rozliczenia VAT opierając się na złożonej deklaracji i aktualnym stanie konta VAT. W ten sposób u podatnika zostaje wskazane czy należy mu się zwrot, czy konieczna jest dopłata.

Wprowadzenie split payment planowane jest na przyszły rok. W tym czasie przedsiębiorcy mają odpowiednio się przygotować do zmiany. Dla umożliwienia wszystkim podatnikom dokonywania płatności w ten sposób planowane jest zapewnienie założenia rachunku VAT przez wszystkie banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.