Ładowanie

loading icon

Usługi płacowe, kadrowe i obsługa ZUS (payroll)

Nasze usługi księgowe w znakomitej większości są zintegrowane z usługami pałacowo -kadrowymi oraz obsługą ZUS, PEFRON itp. Oczywiście świadczymy tez usługi kadrowo-płacowe jako samodzielną usługę.

Nasze usługi oferowane są w dwu płaszczyznach – płace/ZUS i kadry/ZUS. Oferta różni się zakresem odpowiedzialności i obsługi HR w firmach naszych klientów. W każdym przypadku cały proces naliczania wynagrodzeń, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy związana jest z pełną odpowiedzialnością i profesjonalnym doradztwem ze strony ADIUTOR.

W procesach związanych z zasobami ludzkimi jesteśmy doradcą, przez co nie narzucamy swoich rozwiązań i nie pozbawiamy przedsiębiorcy kontroli przedsiębiorcy w tym zakresie. Pracujemy w systemie zatwierdzonych wytycznych, lub w systemie zlecenie-akcepacja, dając osobie zarządzającej firmą pełną kontrolę nad procesem zatrudnienia i rozliczeń z pracownikami.

Każdorazowo zgodnie z potrzebami klienta fachowo doradzamy, wskazujemy możliwości jak i zagrożenia przed podjęciem konkretnej decyzji, pozwalając tym samym na bezpieczne realizowanie praw i obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy.

Nasze usługi prowadzone są w poszanowaniu ochrony danych osobowych.

Wśród wielu usług z zakresu kadr i płac, oferujemy m.in.:

 • kompleksowe prowadzenie teczek pracowników

 • ewidencje pracownicze (urlopy, choroby)

 • przygotowywanie umów o pracę zgodnie z wytycznymi Klienta i w poszanowaniu obowiązujących przepisów

 • prowadzenie ewidencji szkoleń BHP i badań lekarskich

 • pełną obsługę ZUS, zakresu rejestracji (w tym członków rodzin pracowników), rozliczenia, jak i reprezentujemy Klientów w procesach kontroli ZUS

 • sporządzanie

  • świadectw pracy

  • zaświadczeń i ewidencji prowadzonych dla naszych Klientów zgodnie z Kodeksem Pracy

 • Naliczamy wynagrodzenia z uwzględnieniem dodatków, premii, potrąceń, pracy w godzinach nadliczbowych (nocnych)

 • Naliczanie zasiłków i świadczeń zgodnie z regulaminem pracy i Kodeksem Pracy

 • Prowadzimy ZFŚS

 • Sporządzamy Listy płac ( w dowolnym układzie), paski, zestawienia wynagrodzeń

 • Sporządzamy pliki importu lub wprowadzamy Listy płac do systemów bankowych

 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji (ZUS DRA, ZUS RCX, ZUS RSA, ZUS RZA), podpis elektroniczny

 • przygotowanie druków RMUA;

 • sporządzanie deklaracji PIT11,PIT8, PIT40

 • Terminowe przesyłanie informacji o składkach i podatkach dla klientów i urzędów.