Ładowanie

loading icon

Jednolity Plik Kontrolny – co to jest i kogo obowiązuje?

Zgodnie z polskim ustawodawstwem obowiązek przekazywania JPK (Jednolitego Pliku Kontrolnego) dotyczy podatników, którzy prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. Obowiązek ten został wprowadzony z dniem 1 lipca 2016 roku. Obecnie Ministerstwo Finansów ma w planach rozbudowę zakresu informacji o transakcjach, umieszczanych w bazach danych. Mają pojawić się dane dotyczące terminu i sposobu płatności, daty sprzedaży, kody kraju kontrahenta. Pod rozwagę wzięta została także możliwość zastąpienia deklaracji VAT-7 bardziej rozbudowanym plikiem JPK_VAT.

Zmiany – jakie i po co?

Modyfikacje mają bazować na analizie dotychczas składanych Jednolitych Plików Kontrolnych oraz obserwacjach poczynionych przez przedsiębiorców w kwestiach systemowych oraz sytuacjach generowania i przesyłania plików JPK_VAT. Na chwilę obecną Ministerstwo Finansów dostrzega konieczność rozbudowy dotychczasowych plików o nowe informacje, tj. data sprzedaży, kod kraju, prefiks numeru NIP kontrahenta, termin płatności, rodzaj transakcji. Rozbudowane pliki mają przyspieszyć czas trwania procedur kontrolnych i skrócić czas potrzebny na analizę różnych zagadnień w prowadzonym biznesie, jak np. czy faktury zostały prawidłowo rozliczone. Ponadto pozwalają zwiększyć kontrolę i poprawić ściganie wyłudzeń VAT. Jest to możliwe, ponieważ następuje automatyczna weryfikacja danych zawartych w JPK_VAT z danymi z deklaracji VAT oraz VAT-EU.

Kontrola i ściganie wyłudzeń VAT – jak pomoże w tym plik JPK_VAT?

  • poprzez uzgodnienie z deklaracjami – informacje przedstawione w VAT-7 i JPK_VAT powinny być ściśle skorelowane ze sobą,
  • poprzez weryfikację rejestracji kontrahentów – istnieje możliwość sprawdzania statusu rejestracji dostawców jako podatników VAT, poprzez kontrolę sekcji podatku naliczonego i podatku należnego, w których podatnicy są zobowiązania do pokazania szczegółowych danych dotyczących dostawców i odbiorców,
  • poprzez analizę potencjalnych błędów w klasyfikacji transakcji – wprowadzenie danych transakcji do właściwego pola w JPK wskazuje na jej klasyfikację na potrzeby VAT,
  • poprzez analizę numerów faktur – w JPK w jednej linii powinna być wykazana każda faktura sprzedaży (nawet, gdy dokumentuje różne rodzaje transakcji w perspektywie rozliczeń VAT). Jeżeli numeracja została zaburzona bądź pojawiają się liczne faktury korygujące „in minus” może być to znakiem nieprawidłowości w rozliczeniach.