Ładowanie

loading icon

Doradztwo gospodarcze i podatkowe

Nasze usługi wspierane są przez bieżące doradztwo z zakresu podatków, prawa pracy jak i z szeroko rozumianego doradztwa gospodarczego.

Działania te od początku nastawione są na kompleksowe podejście do problemu. Mając bogatą wiedzę o przedsiębiorstwie, jak i bogate doświadczenie poparte wieloletnią praktyką, możemy swobodnie przeprowadzić przedsiębiorcę przez niemalże każdy proces gospodarczy.

W przypadkach, gdy problem wykracza poza zakres naszych usług lub istnieje konieczność konsultacji z fachowcem z konkretnej dziedziny – z przyjemnością współpracujemy z wieloma ekspertami tak, by zaoferować pełną i zamkniętą usługę skutecznie wpisującą się w potrzebę klienta.

Warszawskie biuro Adiutor w ramach własnych zasobów doradza w zakresie:

 • zakładania i przekształcania różnych form działalności (zakładanie spółek z o.o., spółki komandytowej i innych),
 • wyborze najkorzystniejszego opodatkowania,
 • prawa pracy,
 • wynagrodzeń pracowniczych.

Poprzez naszych partnerów jesteśmy w stanie zaoferować doradztwo w zakresie:

 • prawa,
 • prawa patentowego,
 • usług finansowych,
 • ekspertyz i wyceny,
 • doradztwa IT.

Pomoc prawna

Każda działalność (zlokalizowana nie tylko w Warszawie), niezależnie od tego, czy jest ona jednoosobową spółką, czy też rozbudowaną w swoich strukturach korporacją, podlega rozmaitym regulacjom prawnym.

Doradztwo gospodarcze realizowane przez naszych ekspertów w odniesieniu do tych zależności obejmuje zarówno pomoc przy doborze najodpowiedniejszej formy prawnej spółki (w przypadku Klientów zakładających nową działalność), wsparcie ekspertów w trakcie jej przekształcania (np. wskutek fuzji, przejęcia lub rozbudowy), jak i zamykania.

W szczególny sposób zachęcamy do skorzystania z pomocy naszych ekspertów przy zakładaniu działalności w Warszawie. Analiza Państwa oczekiwań oraz ocena dodatkowych aspektów pozwoli nam wskazać najodpowiedniejszą formę prawną, która przełoży się na możliwość skorzystania z konkretnych optymalizacji podatkowych.

Udzielając wskazówek zawsze kierujemy się wyraźnymi korzyściami dla Państwa działalności. Angażując się w obsługę Klienta dbamy o zachowanie indywidualnego modelu współpracy, a tym samym – zapewnienie satysfakcjonującej obsługi doradczej zarówno przedsiębiorcom planującym założenie działalności, jak również i tym, którzy poszukują wsparcia w bieżących, związanych z codziennym funkcjonowaniem spółki problemach prawnych.

Prawo patentowe

Niewiele kancelarii oraz biur jest w stanie zapewnić swoim Klientom wsparcie w zakresie problemów związanych z prawem patentowym. Doradztwo gospodarcze, które realizujemy w tym aspekcie, pozwala przedsiębiorcy na uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące:

 • procedury zastrzeżenia nazwy firmy,
 • procedury zastrzeżenia znaku/logo firmy,
 • umów zawieranych pomiędzy podmiotami, które odnoszą się do postanowień prawa patentowego.

Udzielamy również porad, które pozwolą naszym Klientom przygotować się do zastrzeżenia wzorów użytkowych, przemysłowych, wynalazków lub też topografii układów scalonych. Zakres usług realizowanych w ramach doradztwa gospodarczego związanego z tematyką prawa patentowego ściśle uzależniony jest zarówno od oczekiwań i zapytań zgłoszonych przez Klienta, jak również profilu jego działalności.

W szczególny sposób do współpracy z naszymi ekspertami zapraszamy przedsiębiorców prowadzących działalność o charakterze innowacyjnym, ukierunkowaną na opracowywanie nowych rozwiązań oraz projektowanie i urzeczywistnianie nowych technologii.

Usługi finansowe

Oferując naszym Klientom doradztwo gospodarcze pragniemy pomagać im w stałym rozwoju przedsiębiorstwa. Służą temu również konsultacje związane z sektorem finansowym. Dotyczą one zarówno spraw kadrowo-płacowych, jak również i podatkowych, od których zależą przede wszystkim optymalizacje.

Nasi eksperci, bazując na bogatej wiedzy oraz wieloletnim doświadczeniu, są w stanie dokonać szczegółowej analizy finansowej – odnaleźć obszary wymagające natychmiastowej korekty, jak również wskazać najodpowiedniejsze dla Państwa działalności strategie optymalizacyjne.

Celem naszych konsultacji jest możliwie jak największa redukcja kosztów utrzymania przedsiębiorstwa, przy jednoczesnym zachowaniu jego płynności rozwojowej oraz dynamicznego wzrostu. Naszym Klientom wskazujemy również bezpieczne źródła finansowania, które z pewnością pomogą w rozbudowie firmy. Jeżeli istnieje taka konieczność – przygotowujemy wnioski kredytowe oraz dokonamy sprawdzenia sprawozdania finansowego.

Ekspertyzy i wyceny

W ramach realizowanego przez nas doradztwa gospodarczego przeprowadzamy również ekspertyzy i wyceny. W ten sposób pragniemy pomagać naszym Klientom w biznesowym planowaniu – zarówno tym, które pozwoli przygotować rzetelny biznesplan, jak i tym, który pomoże dokonać niezbędnych zmian oraz zwiększyć potencjał rozwojowy przedsiębiorstwa.

Nasza pomoc okaże się również niezbędna w trakcie przygotowywania spółki do sprzedaży, kiedy to konieczne będzie dokonanie jej wyceny. Nasi eksperci, posiłkując się sprawdzonymi i wiarygodnymi metodami, oszacują wartość spółki, uwzględniając przy tym szereg towarzyszących sprzedaży lub fuzji czynników.

Sektor IT

Ogromną siłą dla każdego przedsiębiorstwa jest technologia informacyjna. Jednak dopiero odpowiednio wykorzystane rozwiązania stają się trampoliną sukcesu. Nasi specjaliści są w stanie przeprowadzić audyt oraz pomóc Państwu w dopasowaniu niezbędnych narzędzi.

Doradztwo gospodarcze realizowane w postaci doradztwa IT pozwoli na zoptymalizowanie dotychczasowych programów oraz rozwiązań, w oparciu o które funkcjonowała Państwa firma. Zadbamy o to, by te, z których będą Państwo korzystać, pomagały w sprawnej organizacji pracy, redukcji jej kosztów oraz stwarzały możliwość kontrolowania jej efektów, a co za tym idzie – monitorowania zysków i planowania dalszego rozwoju.