Ładowanie

loading icon

Formy opodatkowania działalności gospodarczej

Zgodnie z polskimi przepisami prawa, podmioty gospodarcze uzyskujące dochody z tytułu prowadzonej działalności mają obowiązek płacenia podatku dochodowego. Można podzielić je ze względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej oraz na jej formę prawną. Dla jednoosobowych działalności gospodarczych bądź w formie spółki cywilnej lub osobowej można wybrać jedną z następujących form opodatkowania:

  • PIT – jest pobierany w postaci zaliczek, wpłacanych co miesiąc lub co kwartał do Urzędu Skarbowego. Podatnik musi wywiązać się z tego zobowiązania do 20 dnia następnego miesiąca (bądź kwartału). Ponadto należy pamiętać, iż do końca kwietnia podatnik rozliczający się w formie PIT-u powinien złożyć do Urzędu Skarbowego deklarację, w której uwzględnione zostaną wszystkie przychody, koszty oraz ulgi, odnotowane w ciągu minionego roku. W obrębie rozliczenia podatkiem PIT obowiązują takie formy jak:
    • PIT na zasadach ogólnych – dochody z prowadzonej działalności gospodarczej są sumowane z innymi dochodami uzyskanymi w ciągu roku zaś należny podatek wylicza się przy skorzystaniu z wszystkich dostępnych ulg od dochodu i ulg od podatku. Należy przy tym pamiętać, iż obowiązują dwa progi podatkowe, po których przekroczeniu przedsiębiorca płaci podatek tylko od części dochodów, które przekroczyły daną kwotę, czyli: do 85 528 zł – 18%, powyżej 85 828 zł – 32%
    • PIT liniowy – jest to stały i niezależny od kwoty dochodów podatek, który zawsze będzie wynosił 19%. Chętniej decydują się na niego przedsiębiorcy o dochodach przewyższających 85 528 zł w skali roku, jednak może on pozbawiać niektórych ulg podatkowych.
  • CIT – przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej zobowiązani są do płacenia podatku CIT, przy którym obowiązują dwie stawki – 15% i 19%. Niższa z nich obejmuje przedsiębiorstwa, których przychód ze sprzedaży nie przekroczył 1,2 mln EUR w minionym roku i nowe firmy w pierwszym roku podatkowym, pozostałych obowiązuje stawka – 19%.
  • karta podatkowa – uznawana jest za najprostszą formę opodatkowania, ponieważ przedsiębiorca ma zredukowany do minimum obowiązek dokumentacji zdarzeń gospodarczych, np. nie musi prowadzić ksiąg rachunkowych. W tym przypadku wysokość podatku jest ustalana w zależności od rodzaju wykonywanych usług, wielkości zatrudnienia, wielkości miejscowości, w której działa firma, wieku podatnika i innych czynników.
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – stanowi uproszczoną formę opodatkowania i mogą z niego skorzystać ci przedsiębiorcy prowadzący konkretną działalność gospodarczą, która determinuje także z jakiej stawki ryczałtu mogą korzystać (2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 17% oraz 20%).