Ładowanie

loading icon

Jednoosobowa działalność gospodarcza podatki

Decydując się na założenie firmy w postaci jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorca musi liczyć się z licznymi prawami i obowiązkami podatkowymi. W pierwszej kolejności należy zdecydować się na wybór formy opodatkowania. Osoby, które zdecydowały się na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej muszą wybrać spośród 4 możliwości rozliczania się z Urzędem Skarbowym:

  • na zasadach ogólnych – Decydując się na tę formę rozliczeń przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, w której wpisuje wszystkie przychody i wydatki. Pozwala to na obliczenie dochodu, stanowiącego podstawę opodatkowania. Korzyścią dla przedsiębiorcy jest możliwość rozliczenia kosztów uzyskania przychodu, a w ten sposób zmniejszenia podstawy opodatkowania. Podatek płaci się w skali podatkowej, czyli 18% lub 32%.
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – Ta forma rozliczenia wymaga prowadzenia ewidencji przychodów. Przedsiębiorca nie rozlicza kosztów uzyskania przychodów, a podatek zryczałtowany pobiera się bez zmniejszania przychodu o koszty podatkowe. Wysokość stawki zależy od rodzaju wykonywanej działalności.
  • podatek liniowy – Przedsiębiorca w podatku liniowym zobowiązany jest prowadzić księgi przychodów i rozchodów oraz rozlicza koszty przychodów. Charakterystyczna dla tej formy opodatkowania jest stała stawka – czyli 19%. W podatku liniowym przedsiębiorca nie ma możliwości skorzystania z ulg i odliczeń, czy też możliwości rozliczania się z małżonkiem.
  • karta podatkowa – Przedsiębiorca może zdecydować się na opodatkowanie w formie karty podatkowej, ale poda warunkiem, że przed uruchomieniem działalności złoży w urzędzie skarbowym wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie.

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą muszą przed dniem zapłaty pierwszej zaliczki (20-tym, kolejnego miesiąca po uruchomieniu działalności) złożyć oświadczenie o wyborze formy opodatkowania innej niż skala podatkowa, a w roku kolejnym – do 20-tego stycznia.