Ładowanie

loading icon

Limity podatkowe na 2018 rok

Zgodnie z polskim ustawodawstwem w zakresie podatków część podatników ma możliwość skorzystania z przywilejów w zakresie podatku dochodowego. Uprawnienia do korzystania z nich są zazwyczaj uzależnione od limitów wyrażanych w EUR, przy czym jako przelicznik stosuje się kurs ogłaszany przez NBP. Z uwagi na zdecydowanie wyższy średni kurs euro wyższe w tym roku będą także limity PIT i CIT. Jest to jedna z ważniejszych zmian w obszarze limitów na 2018 rok.

Skala podatkowa PIT

Do stosowanych w Polsce form opodatkowania zarobków zaliczana jest skala podatkowa, która przewiduje odprowadzenie zgodnie z dwoma progami kwotowymi, do których odgórnie przypisane są określone stawki podatkowe. W 2018 roku obowiązywać będą dwie stawki, a mianowicie:

  • 18% – ten próg dotyczy podatników, których dochody nie przekroczyły kwoty 85 528 złotych w ubiegłym roku podatkowym.
  • 32% – ten próg dotyczy podatników, którzy osiągnęli w minionym roku podatkowym dochody przekraczające 85 528 złotych, przy czym należy zwrócić uwagę, że podatek wynosić będzie w rzeczywistości wartość 15 395, 04 zł i 32% od nadwyżki ponad 85 528 złotych pomniejszonych o określoną kwotę.

Ponadto podatek może być obniżony o kwotę zmniejszającą, tj.:

  • 1 440 zł – dla podstawy obliczenia podatku przy kwocie mniejszej niż 8 000 zł.
  • 1 440 zł pomniejszone zgodnie z wzorem: 883zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 41 472 000 zł, przy czym podstawą obliczenia jest tu kwota wyższa od 8000 zł i niższa od 13 000 zł.
  • 556,02 zł – dla podstawy obliczenia podatku przy kwocie wyższej niż 13 000 zł i niższej od 85 528 zł.
  • 556,02 zł pomniejszone zgodnie z wzorem: 556zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 5 000 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i niższej od 127 000 zł.

Mali podatnicy

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym status małego podatnika może mieć podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 1 200 000 EUR. W 2017 roku była to kwota 5 157 000 PLN, a z uwagi na wysoki kurs waluty w 2018 roku będzie to 5 176 000 PLN. Dzięki temu więcej przedsiębiorców będzie mogło skorzystać z przywilejów jakie przysługują małym podatnikom, a mianowicie:

  • kasowej metody rozliczenia VAT,
  • amortyzacji jednorazowej do 50 000 EUR rocznie.

Ponadto mały podatnik w podatku CIT będzie mógł zastosować obniżoną stawkę do 15% podatku CIT, duży podatnik będzie zobowiązany do stawki 19%.

Pełna księgowość

Zgodnie z nowelizacją zmianie ulegnie także limit, którego przekroczenie będzie skutkować obowiązkiem prowadzenia ksiąg rachunkowych na rok 2018. Zgodnie z tym podmioty, które w 2017 przekroczyły próg 8 627 400 zł (tj. 2 mln EUR) będą zobowiązane do stosowania w swoim przedsiębiorstwie pełnej księgowości.

Ryczałt ewidencjonowany

W 2018 roku zmieniony został także limit dla przedsiębiorców, którzy mogą skorzystać z ryczałtu ewidencjonowanego. Jeżeli przychody z roku 2017 nie przekroczyły wartości 1 078 426 zł (tj. 250 000 EUR), to mniejsi przedsiębiorcy mogą skorzystać z formy opodatkowania w postaci ryczałtu ewidencjonowanego. Ten sam limit dotyczy podatników, którzy pozyskali dochód z działalności prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki i chcą w 2018 opłacać ryczałt ewidencjonowany kwartalnie.

Koszt pracy małżonka

Istotną zmianą w kwestii podatkowej w 2018 roku jest uwzględnienie wartości pracy małżonka jako kosztu uzyskania przychodu. Oznacza to, że właściciel przedsiębiorstwa będzie mógł uwzględnić wynagrodzenie dla małżonka w kosztach uzyskania przychodu.

Składki ZUS

Jeszcze do listopada 2017 roku nie było wiadomo czy likwidacja limitu ograniczenia składek emerytalnych będzie obowiązywać w 2018 roku. W dniu 24 listopada 2017 roku Sejm przyjął przepis znoszący górny limit, powyżej którego dotychczas nie były płacone składki emerytalne i rentowe. Wiązało się to z tym, iż osoby najlepiej zarabiające (obecnie ok. 350 tys. osób, czyli ok. 2% podatników w kraju) nie odprowadzały składki na swoją emeryturę bądź rentę od pewnej kwoty dochodów, w związku z czym ZUS nie był zobowiązany do wypłacania im w przyszłości bardzo wysokich świadczeń. Zgodnie z nowymi przepisami składki wszystkich płatników ZUS będą odprowadzane od pełnej podstawy – w zależności od zarobków. Aktualnie przewiduje się zniesienie górnego limitu składek ZUS od 1 stycznia 2019 roku, oznacza to, że w 2018 roku obowiązuje limit w wysokości 127 890 zł.