Ładowanie

loading icon

Nowe zasady wyboru form opodatkowania

Zgodnie z polskim ustawodawstwem przepisy o podatku dochodowym zobowiązują do informowania organów podatkowych każdego roku o wyborze formy opodatkowania. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy są osobami fizycznymi i prowadzą działalność gospodarczą. Mają oni obowiązek udzielenia informacji o wyborze formy opodatkowania, jeśli zdecydują się na podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych bądź kartę przychodów. Do 2018 roku termin na przekazanie takiej informacji mijał 20 stycznia, jednak nowe przepisy, które weszły w życie 1 stycznia 2019 roku wprowadziły w tym zakresie zmiany.

Jakie zmiany w wyborze form opodatkowania nastąpiły?

Główną zmianą jest przede wszystkim inny termin składania oświadczenia o wyborze podatku liniowego lub ryczałtu ewidencjonowanego jako formy opodatkowania na dany rok podatkowy, jak też oświadczenia o rezygnacji z tych form opodatkowania, jeżeli stosowane były w poprzednim roku. Aktualnie takie zawiadomienia muszą być złożone do 20-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, bądź do końca roku podatkowego, jeśli pierwszy taki przychód przedsiębiorca osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Należy pamiętać, że wskazany wybór będzie obowiązujący dla kolejnych lat, chyba że podatnik korzystający ze wskazanych form opodatkowania wskaże we właściwym terminie na piśmie informację o rezygnacji z dotychczasowego sposobu opodatkowania. Zmiany oznaczają, że podatnik – który pierwszy raz będzie wybierał opodatkowanie podatkiem liniowym – nie miał obowiązku składania oświadczenia do 21 stycznia 2019 roku. Zgodnie z nowymi regulacjami jest do tego zobowiązany do 20 lutego 2019 rok. Podatnicy, którzy już złożyli oświadczenie (jeszcze przed 1 stycznia 2019 roku) i chcą korzystać nadal z wybranej wówczas formy opodatkowania, nie muszą ponownie składać zawiadomienia.

Wprowadzona zmiana przekłada się na wydłużenie okresu na złożenie oświadczenia przez podatników. Jeśli więc pierwszy przychód przedsiębiorca uzyska w marcu, to zawiadomienie o wyborze formy opodatkowania musi złożyć do 20 kwietnia.