Ładowanie

loading icon

Czym jest pełna księgowość? Kiedy konieczne jest przejście?

Jednym z obowiązków przedsiębiorcy jest konieczność ewidencjonowania operacji gospodarczych swojej firmy. Sposób realizacji zależy od formy prawnej prowadzonej działalności, jak również od wysokości przychodu uzyskanego w poprzednim roku podatkowym. Wielu przedsiębiorców zobowiązanych jest w tym zakresie do działania w zakresie pełnej księgowości.

Czym jest pełna księgowość?

Jest to najbardziej złożona i skomplikowana forma rozliczania się przedsiębiorstwa ze swoich przychodów. Do jej zastosowania zobowiązane są: osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie – gdy wartość przychodów za miniony rok osiągnęła w polskiej walucie równowartość kwoty 2 mln euro po przeliczeniu na polskie złote. Prowadząc księgi rachunkowe przedsiębiorca musi zamieścić w nich wszelkie zdarzenia gospodarcze, które miały miejsce w firmie i musi przy tym bazować na dokumentach księgowych. Ponadto wymagane jest przestrzeganie ogólnych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym m.in. nadawanie numeru dowodu księgowego, zrozumiałe opisywanie zdarzeń, zapewnienie jednorodności oraz spójności w zapisach wszystkich ksiąg, itp.

Kiedy konieczne jest przejście na pełną księgowość?

Wielu przedsiębiorców – zwłaszcza przedstawicieli małych firm – ma możliwość korzystania z uproszczonych form ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych jak księga przychodów i rozchodów, czy ryczałt ewidencjonowany. Jednak, jeżeli przychód firmy w 2019 roku przekroczył 8 559 000 zł, przedsiębiorca musi przejść na pełną księgowość. Taki manewr może być wymuszony również przez zmianę formy prawnej działalności – między innymi w spółkę kapitałową prawa handlowego czy spółkę osobową prawa handlowego. Przy tego rodzaju formach konieczne jest prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Przejście na pełną księgowość wiąże się co prawda ze zwiększeniem obowiązków w zakresie ewidencjonowania operacji gospodarczych przedsiębiorstwa, ale z drugiej strony zapewnia wiele korzyści. Pozwala bowiem skutecznie nadzorować obrót pieniędzy w firmie z ogromną dokładnością, a także umożliwia optymalne zaplanowanie wydatków i podejmowanie decyzji inwestycyjnych rzetelnie podbudowanych informacjami.