Ładowanie

loading icon

Split payment, a krajowa faktura wystawiona w obcej walucie

Mechanizm podzielonej płatności, czyli split payment, umożliwia oddzielenie kwoty podatku VAT od wartości sprzedaży towaru lub usługi. Dzięki osobnemu kontu bankowemu przedsiębiorca może od razu poznać kwotę VAT i spłacić zobowiązania podatkowe w urzędzie skarbowym. Co jednak w przypadku, gdy faktura krajowa zostaje wystawiona w obcej walucie? Czy split payment działa wówczas na takich samych zasadach?

Split payment – wygoda opłacania VAT

Mechanizm podzielonej płatności funkcjonuje w Polce od listopada 2019 roku. Nakłada na podatników obowiązek rejestracji podatku VAT na osobnym rachunku bankowym w przypadku, gdy kwota faktury wynosi więcej niż 15 000 zł za towar bądź usługę uwzględnioną w załączniku nr 15 ustawy o VAT.
Przedsiębiorcy coraz częściej dokonują transakcji międzynarodowych, rozliczając się z wykorzystaniem obcej waluty. Co więc sytuacji, gdy faktura krajowa została wystawiona w obcej walucie? W takim przypadku rozliczenie prezentuje się nieco inaczej.

Jak wygląda rozliczanie krajowej faktury w obcej walucie?

Należy tutaj zaznaczyć tutaj, że rozliczanie się w obcej walucie nie zwalnia podatnika z obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Zgodnie z ustawą o VAT rozwiązanie prezentuje się następująco:

  • na konto przeznaczone dla wartości netto od sprzedaży towaru lub usługi przelewa się kwotę walutową,
  • na konto przeznaczone dla wartości VAT przelewa się kwotę po przeliczeniu na PLN.

Rozwiązanie to wynika z faktu, że rachunek VAT jest przystosowany wyłącznie do waluty krajowej. Dla przeliczenia wartości brutto VAT należy dostosować się do kursu walut dokładnie rozpisanego w ustawie o podatku VAT. Jest to warunek, jaki należy spełnić, aby w sposób prawidłowy rozliczyć się z urzędem skarbowym metodą split payment.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że przedsiębiorca nie może samodzielnie wyliczyć wartości VAT z obcej waluty na krajową – w przypadku braku takiego przeliczenia powinien ubiegać się o wystawienie faktury korygującej. Przed rozliczeniem warto dokładnie przyjrzeć się fakturze, aby uniknąć ewentualnych błędów, a także pamiętać o tym, że na konto VAT należy przelać kwotę przeliczoną na PLN.