Ładowanie

loading icon

Tarcza finansowa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną wielu przedsiębiorców stanęło przed ryzykiem utraty płynności oraz stabilności finansowej. Konieczne stało się przygotowanie specjalnego programu, dzięki któremu mikro, małe i średnie firmy będą mogły przetrwać kryzys gospodarczy i utrzymać się na rynku. Wsparcie rządowe przyjęło kształt Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju.

Założenia programu

Głównym założeniem wsparcia udzielonego przedsiębiorcom jest utrzymanie płynności i stabilności finansowej firm, które ucierpiały w wyniku COVID-19. Tarcza ma na celu zrekompensowanie strat poniesionych z powodu utraty zatrudnienia oraz utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy. Wsparcie to dedykowane jest zwłaszcza przedsiębiorcom z branż najdotkliwiej dotkniętych przez pandemię, którzy ponieśli ogromne koszty, aby utrzymać działalność na czas gospodarczego lockdownu.

Pomoc w ramach rządowej tarczy ma charakter bezzwrotny i służy do pokrycia zapotrzebowania na subwencję w maksymalnie 75%. Kwota, jaką otrzyma przedsiębiorca, ustalana jest indywidualnie na podstawie składanych wniosków – obliczana jest jako procent wartości przychodów ze sprzedaży za rok 2019. Na kwotę końcową wpływ ma również skala spadku obrotów wynikająca z sytuacji epidemiologicznej.

Wsparcie dla mikrofirm

Na stronach rządowych znajdziemy informacje dotyczące możliwości skorzystania z tarczy finansowej dedykowanej właścicielom mikrofirm. Ze wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej 1 pracownika (nie licząc właściciela), ale zarazem nie więcej niż 9 pracowników. Jednocześnie roczny dochód firmy nie powinien przekraczać 2 mln euro.

Wsparcie dla małych i średnich firm

Ze środków z tarczy finansowej skorzystać mogą również właściciele małych i średnich firm. Warunkiem przyjęcia subwencji jest zatrudnianie od 10 do 249 pracowników, przy czym roczny obrót nie może przekroczyć 50 mln euro. Wsparcie dedykowane jest także tym firmom, w przypadku których suma bilansu nie przekracza 43 mln euro.

Na co przeznaczyć rządowe wsparcie?

Środki przeznaczone na wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach tarczy mogą zostać przeznaczone wyłącznie na działalność gospodarczą. Wlicza się w to m.in. wypłatę wynagrodzeń, opłacenie czynszu oraz innych zobowiązań finansowych, uzupełnienie materiałów oraz towarów, a także zakup dodatkowych usług.