Ładowanie

loading icon

Zeznanie podatkowe – co to jest i jak złożyć?

Każdy podatnik jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego (nazywanego także deklaracją) z tytułu przychodów, które osiągnął w minionym roku podatkowym, podlegającym obowiązkowemu opodatkowaniu od osób fizycznych. Deklaracja jest dokumentem, składanym do właściwego Urzędu Skarbowego i ma na celu przedstawienie osiągniętego dochodu. Ujęte w nim są przychody, wydatki uzyskania przychodu i dochód. Do rozliczeń zobowiązani są także przedsiębiorcy.

Jak złożyć zeznanie podatkowe?

Deklaracja podatkowa jest składana w formie wstępnie wypełnionego PIT-u, tzw. PFR (Pre-Filled tax Return), na podstawie danych udostępnionych przez Urząd Skarbowy z inicjatywy samego podatnika. Dla wielu osób najprostszym sposobem na złożenie deklaracji jest wypełnienie e-deklaracji bądź poprawa lub zatwierdzenie wspomnianego wstępnie wypełnionego PIT-u. Skorzystanie z nowoczesnych rozwiązań elektronicznych- dokumentu online wysyłanego do odpowiedniego organu podatkowego – jest wygodniejsze i pozwala na uzyskanie urzędowego poświadczenia odbioru.

Warto mieć na uwadze, że dotychczasowe zeznanie w postaci wstępnie wypełnionego PIT-u od 2020 roku zostanie zastąpione rozwiązaniem „Twój e-PIT”, który zapewnia automatyzację procesu wypełniania deklaracji. Należy jednak pamiętać, że przy tym rozwiązaniu konieczna może być korekta, ponieważ Twój e-PIT uwzględnia automatycznie tylko ulgę na dzieci (jeśli była wskazana w zeznaniu z ubiegłego roku).

Mając na uwadze nowoczesne rozwiązania coraz mniej osób decyduje się na składanie dokumentu w okienku podawczym we właściwym Urzędzie Skarbowym lub wysyłanie drogą pocztową poprzez nadanie przesyłki z dokumentem w polskiej placówce pocztowej (operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku). Coraz więcej podatników wybiera drogę internetową, która nie wymaga złożenia e-podpisu. Składanie deklaracji podatkowej przez właścicieli działalności gospodarczej jest jednak dużo bardziej złożone, dlatego decydują się na korzystanie ze wsparcia ekspertów. Aż 99% klientów zlecających nam złożenie zeznania podatkowego stanowią przedsiębiorcy.