Ładowanie

loading icon

Czy muszę rozliczać się w biurze rachunkowym?

W Polsce każdy podatnik zobowiązany jest do rozliczania się z prowadzonej działalności gospodarczej bądź uzyskanych dochodów z wykonywanej pracy. Nie ma jednak w przepisach informacji, że powinien tego dokonać...

Co to są kadry i płace?

Pod powszechnie używanym – w odniesieniu do każdej struktury firmowej – pojęciem „kardy i płace” kryje się ogół czynności związanych z obsługą oraz rozliczaniem osób zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie...

Księgowy kim jest i czym się zajmuje?

Obowiązujący w przedsiębiorstwach system ewidencji zdarzeń gospodarczych nadzorowany jest przez osoby specjalnie do tego celu zatrudnione w firmie, tworzące dział księgowości i rachunkowości. W kompetencjach takiej jednostki zatrudnione są...

Firma i jej sukcesja (spadek)

Jedną z najczęściej występujących form działalności gospodarczej jest firma rodzinna. Starzejący się właściciel takiego przedsiębiorstwa może z czasem zechcieć przekazać swoją własność dzieciom lub krewnym. Potomkowie bądź dalsza rodzina...

Nowe zasady wyboru form opodatkowania

Zgodnie z polskim ustawodawstwem przepisy o podatku dochodowym zobowiązują do informowania organów podatkowych każdego roku o wyborze formy opodatkowania. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy są osobami fizycznymi i prowadzą działalność...